Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Drama Pendek Bahasa Jawa "Nangis Bae" Tema Persatuan NKRI

Drama Pendek Bahasa Jawa "Nangis Bae" Tema Persatuan NKRI ini menceritakan suasana kelas yang gaduh. Drama ini bersifat humor dan hiburan saja. Nama tokoh didalamnya juga tidak ada unsur kesengajaan untuk menyinggung atau menjatuhkan pihak manapun.  


NAGIIIIS BAE!

Lagu pembuka (Manuk Dadali)

Narator : Nang sawijining dina bar upacara, pak guru mlebu kelas.

Pak guru : “Assalamu’alaikum Wr.Wb.”

Murid-murid : “Wa’alaikum salam Wr.Wb.”

Pak guru : “Selamat pagi anak-anak?”

Murid-murid : “Selamat pagi Pak Guru.”

Pak guru : “Siki si dong pelajaran apa ya?”

Murid-murid : “PPKn Pak Guru”

Pak guru : “Ya wis, siki Pak Guru arep aweh pelajaran NKRI.

  Ko pada ngerti artine NKRI?”

Murid-murid : “Ora, Pak Guru.”

Pak guru : “Gatekna kie, NKRI kue wilayah Indonesia sing laute amba banget, pulaune akeh banget, provinsine, kabupatene, kecamatan lan desane akeh banget nganti wonge ya akeh banget. Urung tambah suku bangsa, adat, budaya lan kesenian karo sewernane, lha kue bersatu dadi siji ya kue Indonesia.  Mudeng?”

Murid-murid : “Mudeng, Pak Guru.”

Pak Guru : “Anak-anak, dina kie Pak Guru arep rapat nang kantor. Ko pada siki bukak bukune halaman 14, dewaca terus degarap. Wis ya tek tinggal disit, aja rame!”

Murid-murid : “iya Pak Guru...”

Narator : Pak guru metu kang kelas mlaku maring kator. Nang kantor, Pak Guru rapat karo Kepala sekolah lan guru liyane. Suasana ngang kelas berubah sing mikine adem dadi anget. Biasa... si Omen sing senenge gludugan mulai gatel. 

Omen : “Mon... nggarape mengko bae, siki pada tembangan bae yu....”

Emon : “Emoh laaa, ngko domeih Pak Guru.”

Omen : “Tenang bae ... toli ra ngerti. Ko mbok ngerti lagune Manuk Dadali??? ”

Emon : “Wah, nek kue ya mayuh.”

(suasana rame padha tembangan karo musik seanane lagu Manuk dadali)


Narator : suasana kelas dadine reang tur bringsung, Amad, ketua kelase nganti ora tahan, dadine maring kantor nemoni Pak Guru.

Amad             : “Pak guru, kelas 6 reang pada gludugan?”

Pak Guru : “Sapa sing gludugan?”

Amad             : Biasa Pak, Emon karo Omen.

Pak Guru : “ya wis nganah meng kelas, ngko tek tiliki.”


Narator     : Pak guru mlaku maring kelas, pancen kang njaba kelase wis keton rame. 

(Ana Pak guru)

Pak Guru : “Bocah-bocah aja padha rame! Tugase degarap... apa wis rampung?

Murid-murid : “Urung Pak...”

Pak guru : “Siki derampungna sing teliti!”

Murid-murid : “Iya Pak Guru...”


Narator : Pak guru metu sekang kelas mlaku maring kantor. Ora let sue, Amad teka maning.

Amad         : “Pak guru, Imin nangis?”

Pak Guru : “Kenangapa maning?”

Amad         : “Dewadani nang Emon.

Pak Guru : “ya wis nganah meng kelas, ngko tek tiliki.”

(Pak Guru mlaku maring kelas)


Pak Guru : “Bocah-bocah... Pak guru kan wis pesen kon aja rame, malah gludugan terus tukaran. Mbok pak guru wis mulangna kerukunan, supayane terwujud persatuan kaya NKRI.” Wis... siki pak guru due lagu supayane ko padha rukun guna nyiptakaken persatuan sekanca-kanca


Posting Komentar untuk "Drama Pendek Bahasa Jawa "Nangis Bae" Tema Persatuan NKRI"