Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Tema Upacara Harkitnas - gurumurid

Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Tema Upacara Kebangkitan Nasional (HARKITNAS) - gurumurid ini disajikan untuk memberikan sambutan dalam rangka memperingati Harkitnas yang diperingati setiap tanggal 20 Mei 


Berikut Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Tema Upacara Kebangkitan Nasional (HARKITNAS)

tersedia juga teks pidato dalam bahasa Indonesia


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Sugeng (enjang/ siyang/ sonten/ ndalu) lan salam rahayu kagem kito sedaya.


Bapak Kepala Sekolah (sebut sekolah) ingkang kinurmatan

Ingkang kula hurmati sedoyo pendidik lan tenaga kependidikan

Ingkang kula banggaaken sedaya para siswa ....

lan sedaya peserta upacara ingkang bebingah

  

Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah SWT, amargi kanthi rahmat saha hidayahipun kito sedaya saged makempal wonten ing papan menika kanthi sehat wal afiat, boten wonten kekiranganipun setunggal menopo.


Peserta upacara ingkang kawula hurmati

Dinten menika keleresan ngancik tanggal 20 Mei, ingkang kita sedaya mangertosi saben saben tanggal 20 Mei khususe ing Indonesia dipengeti minangka Hari Kebangkitan Nasional utawa Harkitnas.

Ngendika babagan Harkitnas, katemtu mboten saget uwal saka Sejarah Kebangkitan Nasional. Ingkang momentum Kebangkitan Nasional menika diwiwiti kanthi peristiwa penting yaiku :

1. Kawujudipun Budi Utomo (20 Mei 1908)

2. Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928).


Peserta upacara ingkang kawula hurmati

Sekilas, kawula ngaturaken cariyos Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal 20 Mei 1908, Dr. Soetomo ngedegake organisasi kang lumantar bidang pendhidhikan, yaiku Budi Utomo. Budi Utomo utawi kacekakane BU inggih menika Organisasi Pergerakan Nasional Modern ingkang pertami ing Indonesia ingkang dianggep wiwitan gerakan kamardikan Indonesia.

Kanti carita mekaten, mula tanggal jumenengipun Budi Utomo dipun pengeti minangka Hari Kebangkitan Nasional.

Organisasi Budi Utomo diwujudake dening Dr. Soetomo mboten namung dhokter, nanging uga dermawan lan aktif ing organisasi. Jeneng asline Subroto, ganti jeneng dadi Soetomo supados saget mlebet sekolah Walanda.

Nalika ngancik yuswa enem taun, Soetomo dibekta menyang Madiun kaliyan tiang sepuhe. Ing kono Soetomo mlebet SD Walanda ing Bangil.

Sesampunipun ngrampungaké pendhidhikan ing SMP Walanda, Soetomo mutusaké kanggo sinau ing STOVIA. Nalika umur 15 taun, Soetomo tindak menyang Batavia, saiki Jakarta, lan resmi dadi murid STOVIA tanggal 10 Januari 1903.

Ing taun 1908 Soetomo lan rencang-rencange ngedegake Budi Utomo. Budi Utomo menika dadi tonggak sejarah gerakan politik Soetomo nglawan pemerintah Hindia Belanda.

Senajan sibuk karo organisasi, Soetomo saget ngrampungake sekolah ing taun 1911. Dheweke makarya pelayanan kesehatan ing Semarang, Tuban, Sumatra Timur lan sawetara kutha liyane.

Nalika samono dr. Soetomo nelangsa mirsani kawontenan bangsa Indonesia amargi nyumurupi kasangsaranipun bangsa Indonesia wonten ing penjajahan Walanda. Dheweke duwe tekad kanggo menehi urip kanggo kesehatan umum.


Peserta upacara ingkang kawula hurmati

Kebangkitan Nasional uga didukung saking peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda dados tonggak sejarah gerakan kamardikan Indonesia. Sumpah Pemuda nyemangati para pemuda, pejuang, organisasi lan kabeh lapisan masyarakat sing berjuang kanggo kamardikan Indonesia.

Sumpah Pemuda menika saged ngobaraken semangat persatuan bangsa Indonesia lumantar unsur pertumpahan darah (perjuangan), kabangsaan lan unsur basa persatuan.


Kados ingkang kaandharaken wonten ing Ikrar Sumpah Pemuda ingkang wosipun :

Pertama : Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Bertumpah Darah yang Satu, Tanah Air Indonesia

artosipun, Kawula sedaya putra-putri Indonesia, ngakeni bilih kita kagungan darah satunggal inggih punika Tanah Air Indonesia

Kedua : Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Berbangsa yang Satu, Bangsa Indonesia.

artosipun : Kawula sedaya para putra-putri Indonesia ngakeni bangsa ingkang setunggal, bangsa Indonesia.

Ketiga : Kami Putra dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.

artosipun : Kawula sedaya putra-putri Indonesia ngugemi basa persatuan inggih menika basa Indonesia.


Pramila wonten ing kalodhangan wekdal ingkang sae punika, kawula ngajak dumateng panjenengan sedaya supados tansah nguri-uri semangat persatuan saha nuwuhaken semangat persatuan ing salebeting jiwa kita sedaya.

Mula kanggo nggayuh persatuan nasional kudu diwiwiti saka awak piyambek, ing pergaulan lan kegiatan ing lingkungan piyambek lan ugi teng sekolah. contone inggih menika 

1. Ngajèni prabédan rencange utawa kanca kerja

2. mboten mbeda-mbedakake ing keguyuban utawi pergaulan

3. Nyingkiri pasulayan lan permusuhan

4. Padha tulung-tinulung ing kabecikan


Para rawuh ingkang kabegjan

Pungkasaning atur kula, sumangga kita sedaya ngengeti lan ngapresiasi saha perjuanganipun para leluhur pahlawan kita. Kita minangka generasi penerus kang nindakake amanat perjuangan pahlawan kudu nduweni kesadaran kanggo nerusake perjuangan.

Perjuangan durung pungkas, masa depan bangsa wonten ing pundhak kita.

Bangsa ingkang agung inggih menika bangsa ingkang ngurmati sejarah, Selamat Hari Kebangkitan Nasional tahun ....


Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Posting Komentar untuk "Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Tema Upacara Harkitnas - gurumurid"