Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Paugeran tembang macapat Guru Gatra, Guru Wilangan dan Guru lagu

Paugeran tembang macapat terdiri dari Guru Gatra, Guru Wilangan dan Guru lagu


Tembang macapat merupakan jenis tembang (lagu) yang berasal dari budaya Jawa. Tembang macapat ini mempunyai 11 kelompok lagu yang setiap lagu menceritakan/ mengisahkan kehidupan manusia mulai dari dalam kandungan hingga meninggal.

Dalam penulisan tembang macapat ada aturan baku penulisan atau paugeran yang terdiri dari Guru Gatra, Guru Lagu dan Guru Wilangan.

1. Guru Gatra : Cacahing gatra/ larik saben sapadha (jumlah baris kalimat dalam satu bait)

2. Guru Wilangan : Cacahing wanda saben sagatra (jumlah suku kata dalam setiap baris kalimat)

3. Guru Lagu : Tibaning swara saben pungkasaning gatra (jatuhnya bunyi vokal di akhir setiap baris)

Untuk mengetahui dan membedakan jumlah guru gatra, guru lagu, dan guru wilangan setiap tembang macapat berikut ini urutan jumlah guru gatra, guru lagu, dan guru wilangan tembang-tembang macapat.

Setiap tembang mempunyai watak atau karakter cerita sendiri-sendiri. Berikut watak dari tembang macapat :
 1. Watak tembang Maskumambang yaiku nalangsa, kanggo medharake rasa prihatin.
 2. Watak tembang Mijil yaiku gandrung, prihatin anggone golek ilmu, metuning ras pitutur, medharake bukaning crita, mangayubagya.
 3. Watak tembang Sinom yaiku grapyak, sumanak, renyah.
 4. Watak tembang Kinanthi yaiku seneng, tresna, asih, grapyak, prayogi kagem suka pitutur raos tresna.
 5. Watak tembang Asmaradana yaiku sedhih prihatos , sengsem gandhrung. Mathuk kanggo cariyos sedhih lan asmara.
 6. Watak tembang Gambuh yaiku wani, wanuh, rumaket lan kulina. Prayogi kanggo paring pitutur, utawi sesorah ingkang ngemu raos radi sereng.
 7. Watak tembang Dhandhanggula yaiku kewes, luwes, resep prayoga kanggo apa wae.
 8. Watak tembang Durma yaiku galak nantang, nesu lan muntab
 9. Watak tembang Pangkur yaiku sereng, kejem, nantang, mathuk kanggo pitutur sereng, crita perang.
 10. Watak tembang Magatruh yaiku sedih kanggo medharake rasa memelas, getun, lan prihatin.
 11. Watak tembang Pocung yaiku kendho tanpa greget saur, bisa kanggo medharake sembrana.

Berikut Paugeran Tembang Macapat (Guru Gatra, Guru Lagu, Guru Wilangan)

1. Tembang Maskumambang
12i - 6a - 8i - 8o

2. Tembang Mijil
10i - 6o - 10e - 10i - 6i - 6o

3. Tembang Sinom
8a - 8i - 8a - 8i - 7i - 8u - 7a - 8i - 12a

4. Tembang Kinanthi
8u - 8i - 8a - 8i - 8a - 8i

5. Tembang Asmarandana
8i - 8a - 8e - 7a - 8a - 8u - 8a

6. Tembang Gambuh
7u - 10u - 12i - 8u - 8o

7. Tembang Dhandanggula
10i - 10a - 8e - 7u - 9i - 7a - 6u - 8a - 12i - 7a

8. Tembang Durma
12a - 7i - 6a - 7a - 8i - 5a - 7i

9. Tembang Pangkur
8a - 11i - 8u - 7a - 8i - 5a - 7i

10. Tembang Megatruh
12u - 8i - 8u - 8i - 8o

11. Tembang Pocung
12u - 6a - 8i - 12a

Posting Komentar untuk "Paugeran tembang macapat Guru Gatra, Guru Wilangan dan Guru lagu"